Dezinfekcia

Dezinfekčné prostriedky sa neodmysliteľne radia k pomôckam na udržanie hygienicky čistého prostredia. Práca v kozmetických odboroch je spojená s každodennou návštevou klientov vo Vašom salóne. Aby ste zabránili prenosu a šíreniu rôznych nákaz, sústreďte sa na správne dezinfikovanie svojich pomôcok, nástrojov a pracovného miesta.